zamknij Serwis używa plików cookies w celu identyfikacji i konfiguracji użytkownika, sesji, statystyk.


O MNIEimię i nazwisko :                                                  Tadeusz Józef Pizoń

adres:                                                                    ul.Wojska Polskiego 20 „B”

                                                                              22-400 Zamość

telefony:                                                                (084) 639-96-46, 639-99-49  ,(0606) 826-864

data i miejsce urodzenia :                                     18.02.1959 r. Piłatka

zawód :                                                                 radca prawny- wpis na listę w OIRP w Lublinie nr

                                                                              Lb-Z-116

języki obce :                                                         francuski-średnio , rosyjski -średnio                 

 

edukacja :

- 1977 r.                               –ukończyłem Liceum Ogólnokształcące im.Bohaterów .Porytowego

                                               Wzgórza  w Janowie Lubelskim,

- 1981 r.                              -  ukończyłem Wydział Prawa i Administracji  UMCS w Lublinie-

                                               kierunek : prawo-praca magisterska pod kierunkiem Prof. dr hab.

                                               W.Ćwika w Zakładzie Historii Państwa i Prawa ( Seminarium- Doc.

                                               dr hab. Artur Korobowicz.)

-5.01 –23.12. 1982 r.          – służba wojskowa ( OSWL w Elblągu, TSWL w Zamościu)Szkolenie

                                               Podchorążych Rezerwy w OSWL ukończyłem z 1 lokatą.

- 15.11.1986 r.                     – złożyłem ślubowanie  radcowskie i zostałem wpisany na listę radców 

                                                prawnych przez Prezesa Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Lublinie

                                                pod numerem Lb-Z-116.

                                               aplikację radcowską ukończyłem z oceną bardzo dobrą.

-21.11.2011 r.                     –zdałem egzamin dla osób ubiegających się o  licencję syndyka

                                                organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości

- 24.01.2012 r.                     – otrzymałem licencję syndyka

 

praca  :                           - 1.09.1981 r. – 30.09.1991 r. Zamojskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego

                                                 w Bodaczowie  )umowa o pracę , a od 1.10.1991 r. umowa zlece-

                                               nia do  30.09.2000 r.  ( w marcu 1992 r. przekształcenie przeds. pań-

                                               stwowego w BOLMAR S.A. )              

                                              -25.09.1991 r. do  30.04.1995 r. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Prze-

                                                mysłu Mięsnego w Zamościu

                                               -1.05.1995 r. do 2.10.1997 r. Biuro Prawno-Handlowe „Integrum”

                                                Spółka z o.o. w Zamościu,

                                                -1.10.1999 r. do 15.09.2002 r. – Jednostka Wojskowa 3391 Zamość

-          IX 1991 r. prywatyzacja Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PREFABET” w Długim Kącie i rozpoczęcie obsługi prawnej (trwała do 31.10.2007 r.),

- X.2002-VII 2004r. obsługa prawna DELII S.A. w Zamościu

                                              -16.11.1998 r. – rozpoczęcie obsługi prawnej Banku Energetyki S.A

                                               (następnie BISE S.A. – Oddział w Zamościu –obecnie DnB NORD )–

                                                do 30.09.2007 r.  

                                              -1993 –1997 obsługa prawna  „PZZ „ w Werbkowicach (następnie EL-

                                                WERB Spółka z o.o.), udział w procesie prywatyzacji,

                                              -IX 1997- IX 1998 obsługa prawna Animex Pasze Sp. z o.o.

                                                w Zamościu

                                              -12.07. 2002- objęcie obowiązków syndyka PW „ROLMOT” Sp. z o.o.

                                                w Siennicy Różanej, zakończenie prywatyzacji poprzez umowę 

                                                przeniesienia własności przedsiębiorstwa  zawartą w dniu 2.02,2006r.

                                                z  Dyrektorem Delegatury MSP w Lublinie ( postępowanie                           

                                               upadłościowe  ukończone w dniu 3.04.2009 r.) ,

                                             - 21.06.2002 r- objęcie obowiązków syndyka Zakładów Przemysłu

                                                 Pończoszniczego „Fantazja” w Biłgoraju (postępowanie ukończone

                                                  w dniu 30.10.2008 r.)

                                              -21.11.2002 r. objęcie obowiązków syndyka GS”SCH” w Rejowcu

                                                Fabrycznym(postępowanie ukończone w dniu 5.07.2007 r),

                                              -28.02.2003 r.-objęcie obowiązków syndyka Remur-Wschód Sp. z o.o.

                                                 w Rejowcu Fabrycznym(postępowanie ukończone w dniu

                                                 25.06.2008 r),

                                              -23.04.2004 r-objęcie obowiązków syndyka „Pakmat” Justyna

                                               Krzesińska i sprawowanie ich do dnia 11.10.2005 r. 

                                              -28.10.2004 r.-objęcie obowiązków syndyka Pawła Niderli

                                                (postępowanie umorzone w dniu 16.06.2006 r.)

                                         - od 17.05.2010 r. obsługa prawna PGE  Obrót S.A. w Rzeszowie –

                                           Oddział  z Zamościu

 

Dodatkowe uprawnienia:   - syndyk masy upadłości , nadzorca sądowy,  

Specjalizacja: prawo cywilne i handlowe, prawo pracy, podatki, ubezpieczenia społeczne, prawo administracyjne, prawo oświatowe,.

 

Zainteresowania :

-sport( piłka nożna ,piłka siatkowa)

- muzyka  poważna

MOJA LICENCJA SYNDYKA

Od dnia 30.10.2012 r. jestem likwidatorem Spółdzielni Inwalidów TOMSPIN w Tomaszowie Lubelskim.